Od 25 lat jest kompendium wiedzy dla mieszkańców wsi. Promuje także postawy patriotyczne i propaguje katolickie tradycje. Wydawnictwo Duszpasterzy Rolników świętowało swój jubileusz. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta w bazylice katedralnej we Włocławku, którą sprawował ordynariusz diecezji włocławskiej, bp Wiesław Mering.

- Nasze wydawnictwo, oprócz kalendarza rolników, to też kalendarze ścienne, to tez bogata oferta książkowa związana z zielarstwem, z kuchnią polską, tradycja polską. Jesteśmy wydawnictwem, które za wszelka cenę chce zadbać o to, co polskie i tradycyjne było rzeczywiście piękne i kultywowane - przyznaje Paweł Storzyński, wicedyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.

- Jego celem od początku było budowanie solidarności między ludźmi i uważam, że spełniło swoje zadanie poprzez publikacje, poprzez sesje, ale przede wszystkim poprzez angażowanie ludzi, jednoczenie ludzi - podsumowuje ks. bp. Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.

- Jest to jedno z najlepszych wydawnictw, jeśli chodzi o wydawnictwa książkowe, różne rodzaju informatory. Służy to polskiej wsi, bo można uzyskać informacje i rolnictwa światowego, krajowego i szczegółowe informacje dotyczące uprawy - uważa Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

- Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników jest jednym z ogniw kościoła powszechnego. My, jako Telewizja Polska, popieramy polskie wartości. Nie obalilibyśmy komunizmu, gdyby nie Kościół i gdyby nie polska wieś, która przeciwstawiła się stalinizmowi, komunizmowi i ocaliła własność prywatną, ocaliła wiarę w tradycję i w Boga - zaznacza Jacek Kurski, prezes TVP.