Jakie funkcje pełnią Sejm i Senat i jak przebiega legislacja? - na wykładzie, zorganizowanym przez posłankę Porozumienia Iwonę Michałek, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu--Dobrzyniu, poznawali zasady działania i historię polskiego parlamentaryzmu.

W spotkaniu na temat trybu ustawodawczego w Polsce wzięło udział prawie 80 uczniów z 1 .i 2. klasy szkoły średniej. - Nam zależy bardzo, aby tą świadomość podnieść, dlatego też na moje zaproszenie przyjechały panie z Sejmu, żeby przedstawić młodzieży Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu podstawową wiedzę o naszym Sejmie, historyczną i legislacyjną - wyjaśnia Iwona Michałek, posłanka Porozumienia, Klub Parlamentarny PiS.

Najpierw odbyła się prezentacja, następnie uczestnicy przystąpili do części konkursowej, w której musieli odpowiedzieć na pytania w formie testu, korzystając z wiedzy własnej, a także tej którą nabyli podczas wykładu. - Takie spotkania bardzo są potrzebne. Jakby uświadamiają, co się dzieje . Pewne rzeczy wiedziałam, ale jakby więcej rzeczy było nowszych, więc na pewno się przyda wiedza. Przy teście były problemy, ale to, co panie powiedziały, jakby uzupełniło wiedzę - przyznaje Sandra Podczaska, uczennica ZS nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu. - Nasze biuro komunikacji społecznej już od kilku lat organizuje konkursy wiedzy o Sejmie w całej Polsce. Jeździmy po całej Polsce. Do tej pory zorganizowaliśmy 90 takich konkursów - informuje Monika Srzednicka-Raczkowska, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Jak twierdzą organizatorzy, młodzież ma niewielką świadomość tego, co dzieje się w Sejmie, dlatego edukacja w tym kierunku jest niezwykle istotna.