Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy otwierają Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, które będzie kształcić przyszłych lekarzy weterynarii. Nabór na 6-letnie studia rozpocznie się w przyszłym roku. W poniedziałek rektorzy uczelni podpisali w tej sprawie porozumienie.