Żałoba w harcerstwie. Rozkaz specjalny wprowadził naczelnik ZHP po tym, jak potwierdzono informację o śmierci hm. Lucyny Andrysiak. Druhna, pedagog i samorządowiec, w środę w nocy odeszła „na wieczną wartę”.

Lucyna Andrysiak była pedagogiem, aktywną działaczką i samorządowcem. Szefowała sejmikowi w latach 2000-2006, była radną województwa od 1998 do 2014 r. To wieloletnia komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Naczelnik ZHP wydał w czwartek rozkaz: „Sztandary harcerskie przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie nałożyć czarne opaski”.

Lucyna Andrysiak zmarła nagle. Miała 62 lata.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek o 12.00 w kościele Jana Apostoła i Ewangelisty w Starym Fordonie, a pogrzeb na cmentarzu przy ul. Cechowej.