Jak podano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, z dniem 12 lutego funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przestał pełnić sędzia Mirosław Kędzierski.