Bydgoskie Eksploseum to jedna z tych palcówek, która przyciąga turystów z całego kraju. Jedno z największych przedsiębiorstw zbrojeniowych III Rzeszy na okupowanych ziemiach polskich przypomina przemysłową historię Bydgoszczy. A rok 2018 ma być poświęcony właśnie bydgoskiemu dziedzictwo przemysłowemu.

- Chcielibyśmy aby w świadomości bydgoszczan dziedzictwo przemysłowe jawiło się jako coś bardzo atrakcyjnego, bo takie zaiste jest. W innych ciekawych ośrodkach industrialnych promuje się miasta poprzez te wartości dziedzictwa przemysłowego - wyjaśnia Kinga Puchowska, koordynator projektu.

Miasto chce promocyjnie i turystycznie wykorzystać swój potencjał przemysłowy. Komitet obchodów roku dziedzictwa przemysłowego pracuje nad ofertą dla mieszkańców i turystów. Jedną z atrakcji jest Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O - to przemysłowy szlak tematyczny łączący historie 15 miejsc wpisanych w przestrzeń miasta. Będzie też wystawa rowerów, która przypomni dokonania przemysłu rowerowego nad Brdą. - Liczymy na wspólne przedsięwzięcia związane z promocją bydgoskiego przemysłu, z konferencja, z targami również i z Nocą przemysłu", chcemy taką noc zorganizować, aby mieszkańcy mogli nocą odwiedzać bydgoskie fabryki - informuje Iwona Waszkiewciz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Inicjatorzy programu chcą także dotrzeć do ludzi, którzy tworzyli bydgoski przemysł. - Głównie chcemy pobudzić starszą kadrę, która była naszymi absolwentami, do tego by byli w stanie opowiedzieć, jak to było, jak się tworzył ten przemysł - dodaje prof. Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego.

Program Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego wspierają instytucje kulturalne miasta, uczelnie wyższe i przedstawiciele środowisk biznesowych.