Umowy na dofinansowanie 37 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w kwocie 38 mln zł - W podpisano Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Pieniądze pomogą m.in. w modernizacji i rozbudowie szpitali, remontach i pracach konserwatorskich, czy budowie instalacji fotowoltaicznych. Wsparcie otrzymają także przedsiębiorstwa, domy seniorów i przedszkola.

- Dofinansowanie przeznaczyliśmy na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Unisław. Projekt nasz obejmuje 200 dzieci, by otrzymało w ramach tego projektu dodatkowe zajęcia. Utworzyliśmy 180 nowych miejsc przedszkolnych, w ramach tego także pięciu nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje. Ponadto za otrzymane dofinansowanie zakupimy nowe wyposażenie - informuje Michalina Maniszewska z Przedszkola „Zielony Zakątek" w Unisławiu.

- „Wiatrak” się kojarzy generalnie z tym, co dla dzieci, dla młodzieży i tak jest, ale widzimy potrzebę tych, którzy w jesieni swojego życia dobrze, aby także w „Wiatraku" swoje miejsce znaleźli i dlatego organizujemy takie miejsce jak klub seniora - tłumaczy ks. Krzysztof Buchholz, prezes Fundacji "Wiatrak".

- Umowa obejmuje w swoim zakresie trzy budynki; administracyjno-warsztatowy, po starej aptece, gdzie chcemy utworzyć oddział geriatrii 20-łóżkowy oraz budynek największy spośród tych trzech, gdzie dotychczas była pulmonologia i rehabilitacja ambulatoryjna, natomiast w naszym planie jest utworzenie szpitala rehabilitacyjnego - wyjaśnia dr Marek Bruzdowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

- Chcemy, aby wszystkie szpitale, oczywiście stosownie do skali, wyglądały jak w Brodnicy, bo rzeczywiście to jest przykład 100-procentowej modernizacji szpitala i chcielibyśmy, aby podobnie wyglądały wszystkie szpitale w miastach powiatowych, tam gdzie szpitale rzeczywiście się znajdują, ale szpitale to nie wszystko - nie ukrywa Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.