13 maja 1981 roku o godz. 17.19, podczas audiencji na placu św. Piotra W Rzymie, turecki zamachowiec Ali Agca strzelił do Ojca Świętego. Rannego papieża natychmiast przewieziono do kliniki Gemelli i poddano kilkugodzinnej operacji. W pierwszym publicznym przemówieniu po zamachu Jan Paweł II przebaczył Ali Agcy.