Ważne informacje przede wszystkim dla rolników i sadowników. W piątek wchodzą w życie nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych. Przepisy mają ułatwić życie zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Zmiany będą dotyczyć i Polaków, i obcokrajowców.

Drzewa owocowe kwitną, a to dobry znak dla przyszłych pracowników sezonowych. Część rolników prowadzących większe plantacje czy sady, potrzebuje wielu rąk do pracy. Najwięcej będzie jej w wakacje. Najbliższe miesiące to okazja dla tych, którzy chcieliby dorobić przy zbiorach truskawek, ogórków czy szparagów. To oni powinni przygotować się na zmiany. - Zostanie wprowadzona nowa regulacja niebędąca umową w rozumieniu „Kodeksu pracy” - umowa przy tzw. pracach rolniczych. I wówczas osoba, pracująca w ramach tej umowy, będzie objęta ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym oraz macierzyńskim - wyjaśnia Paweł Przyjemski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.

Nowe przepisy mają przede wszystkim ułatwić proces zatrudniania pracownika sezonowego. Zgodnie z nowym prawem, będzie obowiązywał nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, która w formie pisemnej będzie zawierana między rolnikiem a osobą pomagającą przy zbiorach. Rolnicy, sporządzając taką umowę, powinni pamiętać, aby zawrzeć w niej m.in. rodzaj wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia i czas trwania umowy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca, umowa musi być zawarta w dwóch językach. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. - Ta ułatwiona ścieżka może odblokować sadownikom ten sezon. Bo wszyscy się zamartwiali. Już od kilku sezonów - czy to przy owocach miękkich, czy w sadach - trzeba było się solidnie natrudzić, żeby znaleźć kogoś do pracy. Na to czekali ogrodnicy: te regulacje są bardzo korzystne - przyznaje Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Nowe przepisy dotyczą mieszkańców Polski, jak i cudzoziemców. W przypadku obywateli Ukrainy, ci z nich, którzy posiadają tzw. paszport telemetryczny, mogą przebywać w naszym kraju bez wizy.

Nowa umowa może obowiązywać maksymalnie do 180 dni, od stycznia do grudnia.