Śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji unijnych przez grupy producenckie z branży rolnej. Jak informuje Gazeta Polska, wśród podejrzanych o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień są zarządy województw lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Według doniesień gazety, kwota nieprawidłowości może sięgać 3 mld zł.

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski informuje, że "(…) Centralne Biuro Antykorupcyjne kontrolowało działania Urzędu dotyczące realizacji projektów unijnych przez grupy producenckie z branży rolnej. W protokole pokontrolnym pojawiły się wnioski, w sprawie których samorząd województwa odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (…)."

Przedstawiciele urzędu dodają, że "(…) W tej chwili nie mamy wiedzy o jakichkolwiek zarzutach o popełnieniu przestępstwa przez zarząd województwa lub podlegających mu urzędników", jednocześnie dodając, że "(…) w przypadku pojawienia się takich zarzutów z pewnością się do nich ustosunkują (…)".