Jan Krzysztof Ardanowski oficjalnie nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Pochodzący z Czernikowa niedaleko Torunia poseł PiS, zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Jurgiela, który podał się do dymisji. Nowy minister otrzymał w środę w Warszawie nominację od prezydenta Andrzeja Dudy.

Jan Krzysztof Ardanowski w latach 2005-2007 był wiceministrem najpierw w gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie Jarosława Kaczyńskiego. Podczas środowej nominacji prezydent RP pogratulował nowemu ministrowi, jednocześnie wskazując, że bierze on na siebie dużą odpowiedzialność. - Mówimy o polskim rolnictwie, polskiej żywności, mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, o tych kwestiach, które są tak niezwykle istotne i które w dużym stopniu stanowią fundament z jednej strony naszego rozwoju, a z drugiej trudną, która przez wiele lat nie była dobrze traktowana - podkreślał Andrzej Duda. - Zdaję sobie również sprawę z tego, jakie są oczekiwania również z moją osobą: człowieka związanego z rolnictwem, z rolnikami, jednego z nich. Nie ma łatwych spraw w rolnictwie, są tylko trudne i trudniejsze, ale deklaruje nie tylko ciężką pracę. Jeszcze i to, aby doprowadzić do sytuacji takiej, aby rolnictwo - nie tylko jako ważny element gospodarki narodowej - się rozwijało - mówi Jan Krzysztof Ardanowski.

Walka ze skutkami suszy oraz afrykańskim pomorem świń - to główne zadania, z jakimi będzie musiał się zmierzyć nowo powołany minister. - Susza, jako potencjalna klęska, to jest jedno z wielu ryzyk, które towarzyszą w działalności rolniczej, ale zdajemy sobie jako rząd sprawę, że to jest odpowiedzialność, którą codziennie ponoszą na swoich barkach rolnicy i trzeba pomóc w tym - zaznacza premier Mateusz Morawiecki.

Nowy minister w swoim przemówieniu zaapelował o współpracę między lokalnymi samorządowcami a wojewodami w celu oszacowania wpływu suszy oraz przygotowania odpowiedniej strategii działania. - Najpierw trzeba oszacować, potem dopiero rozmawiać o tym, jakie będą koszty budżetowe. Przepisy do tej pory pozwalające uruchamiać pomoc dla rolników, mówią zarówno o umorzeniach i prolongatach zaciągniętych zobowiązań. Istnieje możliwość bardzo niskooprocentowanego kredytu na wznowienie produkcji dla rolników, umorzenia składki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wyjaśnia Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Ardanowski zapowiedział także przygotowanie specjalnego pakietu dla rolników, który zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych dni.