Prezentują najnowsze wyniki badań i szukają możliwości nowych zastosowań technologicznych. Naukowcy z całego świata biorą udział w XIII Konferencji Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących. Specjaliści chcą, by nowe odkrycia fizyczne w tej dziedzinie wpłynęły na rozwój światowego przemysłu.

Są już wykorzystywane w medycynie: przy leczeniu nowotworów, w tworzeniu laserów, a także w optoelektronice, wykorzystującej światło do przesyłania danych. Teraz materiały zawierające defekty, czyli punktowe zerwania ich sieci krystalicznej, mają być szerzej wykorzystywane w przemyśle. - Nasza konferencja służy temu, by porozmawiać o fizyce i chemii defektów w materiałach izolacyjnych, a także zobaczyć możliwości, jakie daje ta nowa wiedza do zastosowania w przemyśle oraz innych dziedzinach nauki - tłumaczy prof. dr hab. Yuriy Zorenko, przewodniczący EURODIM 2018.

Naukowcy z całego świata dyskutują w Bydgoszczy m.in. na temat nano-kryształów, efektów promieniowania czy wzbudzania elektronowego. Prof. Andrzej Suchocki z UKW pracuje nad zastosowaniem wysokich ciśnień do badania defektów w materiałach izolujących w ciele stałych. Wysokie ciśnienia są tworzone za pomocą techniki komórki diamentowej. - Technika jest w sumie dość wymagająca, ale jednocześnie tania, daje to więc szanse na uzyskanie istotnych informacji o materiale, który badamy - wyjaśnia prof. dr hab. Andrzej Suchocki, wiceprzewodniczący EURODIM 2018.

Lokalizacja tegorocznej konferencji nie jest przypadkowa. To właśnie w województwie kujawsko-pomorskim - a dokładniej, w Kcyni - urodził się prof. Jan Czochralski, zwany „praojcem elektroniki". Naukowiec wynalazł metodę otrzymywania monokryształów krzemu. Na zasadach opracowanych przez profesora Czochralskiego oparta jest współczesna technologia materiałów elektronicznych.

Wybranie Bydgoszczy na tegoroczną stolicę konferencji to także docenienie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za działania w dziedzinie fizyki. - Po 50 latach już nie tylko spotykają się naukowcy z granic Polski, ewentualnie Europy W schodniej – tak, jak bywało to wcześniej i jest teraz w ramach pedagogiki choćby - ale spotykają się naukowcy fizycy, czyli dziedzina bardzo teoretyczna, badania podstawowe. Spotykają się w uczelni, która u zarania swego istnienia miała studium nauczycielskie. To jest wielki rozwój - zauważa prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW w Bydgoszczy.

Europejskie Konferencje Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących odbywają się co cztery lata w różnych miastach świata. Naukowcy pozostaną w Bydgoszczy do piątku.